I-oji klojimų teatrų šventė „Kur giria žaliuoja“ Klangių etnografinėje sodyboje

Užaugusi miško pakraštyje pas babutę, globojama klevo ir eglių skarų tankmės – išlikau atvira gamtai ir gimtajai žemei.

Prisimenu ir artoją geriantį vandenį iš šulinio ir tą pačią babutę, kuri atnešdavo pjovėjams naminės giros. Ir tėvą su rūpesčio raukšle ant kaktos ir nupjautos žolės kvapą… mes TADA buvome laimingi…. nerūpėjo nei turtai, nei geresnė ar prabangesnė jupelė… terūpėjo tik žemės duodamas derlius… susigrąžinti šiuos jausmus kartais atrodo nereikalingas ir bergždžias reikalas… bet tas atitolimas nuo savo žemės šaknų – skaudina.

Praėjus daugiau nei dvidešimt metų atsitiktinai, o gal ir ne – patekau į Klangių etnografinę sodybą, kurioje su Veliuonos kultūros centro direktore Violeta Grabauskiene rodėme, kalbėjome apie Antaną ir Joną Juškas… turiu prisipažinti, kad iš to pokalbių – neatsimenu nieko…

Bet man čia prieš akis vėl iškilo babutės vaizdas ir naminės giros kvapas. Jos rankos liečiančios vartelius, glostančios medžio kamieną, babutės žvilgsnis palydintis gandrą… ir taip troškau aš vėl čia sugrįžti, kur gali išgirsti klykaujantį paukštį, pajusti vėją žaidžiantį su tavo plaukų sruoga.

Sugrįžome po kelių metų su lietuvių rašytojų prisiminimais, poetiniais tekstais, muzika, pjesėmis ir ta beveik ta pačia namine gira iš Tytuvėnų.

Liepos 23 d. sekmadienį Klangių etnografinėje sodyboje beveik nuo pat ryto šurmuliavo teatro mėgėjų kolektyvai atvykę iš Akmenės, Kelmės, Jurbarko r. ir Tauragės.

Nors lietutis krapnojo, tačiau veiksmas nenutrūko ir visi keturi pasirodymai įvyko I-ojoje teatrų šventėje „Kur giria žaliuoja“, skirtoje Juozapo Gudavičiaus metams paminėti Klangių etnografinėje sodyboje.

Žiūrovams buvo pristatyti keturi pasirodymai: Veliuonos kultūros centro Raudonės pilies mėgėjų teatras, vadovė A. Stulginskienė. Literatūrinė – poetinė kompozicija „Rūpesčių moterys – moterų rūpesčiai“, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kruopių bibliotekos-filialo literatų būrelis „Kruopelė“, vadovė Rima Urmonienė. Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Aš esu Etmės Evė“. Svečiai iš Tauragės. Poetinė – muzikinė kompozicija „Žodžiai kaip muzika“. Dalyviai: Genovaitė URMONAITĖ, skaitovė; Saulius BERNOTAS, klarnetas; Tytuvėnų kultūros centro suaugusiųjų dramos kolektyvas „Varnakalnis“, vadovė A. Stulginskienė, Šedbarų folkloro kolektyvas „Parubežė“, vadovas St. Butkus. Spektaklis „Trys mylimos ir Liudvikėlis“ (režisierė A. Stulginskienė, choreografas H. Barkauskienė, meno vadovas St. Butkus). Tarp spektaklių mums koncertavo Tytuvėnų kultūros centro tercetas, vadovė R.Paltarokienė.

Veliuonos kultūros centro direktorė Violeta Grabauskienė visuomet padrąsina ir paskatina imtis iniciatyvos, todėl ir ši idėja buvo neužgesinta, o per kelias savaites įgyvendinta…

Esu dėkinga tytuvėniškei merginai Ugnei Papartytei, kuri sukūrė skelbimą. Elytei Vaičiūnienei už naminės giros skalsumą, Nemirai Sutkienei ir jos kepyklėlei „Nem-yra“ už naminę duoną…

Esame dėkingi Veliuonos seniūnijai, Veliuonos krašto bendruomenei ir Klangių etnografinės sodybos prižiūrėtojai Kristinai Ragaliauskienei už malonų priėmimą bei skanų marčių iškeptą kugelį, kuriuo vaišino ne tik dalyvius, bet ir žiūrovus. O šventės įgarsinimu rūpinosi Henrikas Lukošius.

Gandrai tuoj išskris, bet dar jie plasnoja virš Klangių etnografinės sodybos… jie ten „Kur giria žaliuoja“, nes „Ten mano namai“…

Režisierė A. Stulginskienė

Accessibility