Apie mus

Kultūros centras – tai visiems gyventojams prieinamas kultūros židinys, skirtas jų kultūrinių poreikių tenkinimui, dvasinės kultūros bei tautinės savimonės, saviraiškos ugdymui, kūrybinių sugebėjimų puoselėjimui ir poilsiui.

2010m. Jurbarko kultūros centras reorganizuotas, jį padalijant į 5 savarankiškas biudžetines įstaigas Jurbarko rajone . Veliuonos kultūros centras, kaip savarankiška biudžetinė įstaiga, veiklą pradėjo 2010 m. liepos 1 d. Veliuonos kultūros centro struktūrą sudaro kultūros centras ir trys skyriai: Raudonės, Stakių, Baltraitiškių. Veliuonos kultūros centras yra daugiafunkcė kultūros įstaiga, kurio veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. Veliuonos kultūros centras savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą. Nuo 2010m. Veliuonos kultūros centras – Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys. 2011 m. Veliuonos kultūros centrui suteikta II kategorija.

2013 m. rudenį pradėtas Veliuonos kultūros centro pastato rekonstrukcijos projektas. Užsakovai Jurbarko rajono savivaldybė, rangovai UAB “Statybų valdymo sprendimai”, projektuotojai UAB “Dalis erdvės”. Dėl renovacijos darbų Veliuonos kultūros centras veiklą vykdė Veliuonos seniūnijos bendruomenės salėje I-ame aukšte (jaunimo muzikos grupės, dramos teatro, vokalo studijos ir “Veliuoniečio” vokalo grupės repeticijos) ir Veliuonos gimnazijos sporto salėje (Tautinių šokių kolektyvo “Veliuonietis” ir sportinių šokių studijos repeticijos). Į naująjį pastatą Veliuonos kultūros centras įsikėlė 2015 m. lapkričio mėn.