Ciklas „Lietuvos kaimas“


Ciklas „Lietuvos kunigaikščiai“


Serija „Medžiai“


Kiti grafikos darbai


Rašinys „Juozo Žuko gyvenimo užrašai“ (Aut. Kristina Grabauskytė, Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinė mokykla. Veliuona, 2010 m.)