Šarūno Šimulyno atmintis. Premijos skyrimo nuostatai.

VELIUONOS MYLĖTOJAMS, ŠARŪNO ŠIMULYNO ATMINTIES BRANGINTOJAMS

Šiemet, vasario 2 d., paminėjome 20-ąsias rašytojo ir dailininko Šarūno Šimulyno mirties metines, o rugsėjo 18 d. vienam žymiausių iš Veliuonos kilusių menininkų sukaks 80 metų. 2014 metais, minint 75-ąsias menininko gimimo metines, privačia iniciatyva buvo įsteigta per Veliuonos novelę teikiama Šarūno Šimulyno literatūros premija, skirta piešiančiam, lipdančiam, fotografuojančiam ar instaliacijas kuriančiam multimenininkui, parašiusiam įsidėmėtiną poezijos ar prozos knygą. Premiją finansavo tuometė Lietuvos Respublikos Seimo narė, poetė Dalia Teišerskytė. Pirmuoju Š. Šimulyno premijos laureatu tapo poetas ir juvelyras Gvidas Latakas, o 2016 m. ja buvo apdovanotas poetas, vaikų rašytojas, vertėjas ir fotografas Julius Keleras.

Kaip bebūtų gaila, Dalia Teišerskytė mecenuoti premijos nebeturi galimybių, o Jurbarko rajono savivaldybė – bent jau šiemet – premijos teikimo idėjos nepalaiko. Norėtume, kad Šarūno Šimulyno atminimas tėviškėje neužgestų, kad Veliuona ir toliau būtų populiarinama kaip talentingų žmonių žemė, tad kreipiamės į Jus, mieli FB bičiuliai: jei turėtume galimybių ir noro, paremkite Šarūno atminimą. Pinigus galima pervesti į Veliuonos kultūros centro sąskaitą Nr. LT594010044300302939

Paskirties langelyje būtinai įrašykite: Šimulynui atminti.

 

 

ŠARŪNO ŠIMULYNO LITERATŪROS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

 

 

PREAMBULĖ

 

Šarūno Šimulyno literatūros premija, privačia menininko našlės Violetos Reginos Šimulynienės bei rašytojų Dalios Teišerskytės, Violetos Šoblinskaitės Aleksa ir Gasparo Aleksos iniciatyva, Veliuonoje jau buvo įteikta 2014 metais per tradicinį Novelės vakarą, minint kraštiečio rašytojo ir dailininko Šarūno Šimulyno 75-ąsias gimimo metines. Premijos laureatu tapo rašytojas, juvelyras  Gvidas Latakas, 2012 metais išleidęs kritikos ir skaitytojų gerai įvertintą poezijos rinkinį Nekalendoriniai šventieji.

Nuostatai sukurti siekiant šią premiją įteisinti kaip ilgalaikį reiškinį.

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Šarūno Šimulyno premijos skyrimo nuostatai reglamentuoja Šarūno Šimulyno premijos atrankos kriterijus ir Šarūno Šimulyno premijos (toliau – Premija) skyrimo tvarką.
 3. Premijos tikslas – įprasminti kraštiečio multimenininko, rašytojo ir dailininko, Šarūno Šimulyno atminimą.
 4. Premijos steigėja yra iniciatyvinė grupė.
 5. Premijos dydis – nenustatytas, ji mokama iš rėmėjų lėšų.
 6. Premija teikiama kas dveji-treji metai.
 7. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
 8. Premija skiriama rašytojams, pasižymėjusiems ne vien literatūros, bet ir kitose meno srityse, už poezijos, novelių ar prozos knygą, išleistą per pastaruosius dvejus-trejus metus.
 9. Kandidatams Premijai gauti taikomi Šarūno Šimulyno kūrybos daugiafunkciškumą atitinkantys atrankos kriterijai:

7.1. profesionaliai parašyta poezijos, novelių ar prozos knyga, išleista per dvejus-trejus pastaruosius metus;

7.2. kita meninė veikla (fotografavimas, filmavimas, skulptūra, tapyba, grafika, juvelyrika, vizualieji menai, vaidyba, režisūra, muzikos kūryba ir atlikimas, rankdarbiai).

 1. Konkursą Premijai gauti organizuoja Veliuonos kultūros centras ir Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Veliuonos filialas.

III. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

 1. Kandidatus Premijai gauti turi teisę siūlyti patys autoriai, Lietuvos rašytojų sąjunga ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys.
 2. Kandidatų amžius neribojamas. Buvęs Premijos laureatas turi teisę pretenduoti į kitą Premiją, jei atitinka kriterijus.
 3. Kandidatų paraiškos teikiamos Veliuonos kultūros centrui premijos skyrimo metais iki liepos 30 d.
 4. Kūrinius vertina ir Premijos laureatą renka iš ne mažiau kaip 5 narių sudaryta Premijos skyrimo komisija (toliau – Komisija). Jos sudėtį įsakymu tvirtina Veliuonos kultūros centro direktorius.
 5. Komisijos nariai negali pretenduoti į Premiją.
 6. Komisijos posėdžiai teisėti, kai juose savo nuomonę – atvirame posėdyje ar elektroniniu paštu – išsako visi nariai.
 7. Laureatas išrenkamas komisijos posėdyje jos narių balsų dauguma.
 8. Komisijos sprendimas dėl apdovanojimo Premija įforminamas posėdžio protokolu, kurį pasirašo visi komisijos nariai.
 9. Premija teikiama kas antri-treti metai per tradicinį Novelės vakarą Veliuonoje. Kartu su Premija įteikiamas diplomas.
 10. Premijos įteikimo metai bus skelbiami VKC svetainėje, VKC ir Veliuonos bibliotekos fb paskyrose.

Nuostatai parengti 2016 m. balandžio 29 d. Papildyti 2019 m. liepos 15 d.

Nuostatus parengė iniciatyvinė grupė.