Veliuonoje Advento vainikų kūrimas su floristu Klemensu

Veliuonos seniūnijos salėje kūrėme adventinius vainikus – ruošiamės ypatingam metų laikotarpiui Adventui. Vainikus pynė: Janina Petkuvienė, Anelė Čelkonienė, Birutė Gustaitienė, Artūras Mačiulaitis, Karina Mačiulaitytė, Jūratė Kvietkauskienė, Jolanta Mašiotienė, Regina Žičiuvienė, Klemensas Sakavičius, Birutė Jurkšienė.

Accessibility