Veliuoniečių svotbinė rėda

Bendradarbiaujant su Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazija, Veliuonos seniūnija, Veliuonos krašto muziejumi ir Veliuonos krašto bendruomene, buvo įvykdyta projekto „Veliuoniečių svodbinė rėda“ pirmoji dalis. Visa Veliuona jau aštuntą kartą šventė veseliją pagal Antano ir Jono Juškų „Svodbinę rėdą“, kurios metu buvo parodyta XIX amžiaus vestuvių inscenizacija. Vaidino gimnazijos mokiniai, mokytojai, miestelio bendruomenės nariai. Vaidinimas buvo skirtas tautosakininko, kunigo Antano Juškos 205-osioms gimimo metinėms ir Veliuonos mokyklos 445-erių metų įkūrimo sukakčiai. „Veselijoje” buvo pateikiamos Veliuonos krašto vestuvinės dainos, šio krašto vestuviniai papročiai, veliuoniškių šnekta pateikiami tekstai, to meto vestuviniai valgiai, amatai.

Projektą remia Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija 

Accessibility