Vadovas

Violeta Grabauskienė gimė 1972 02 06 m. Juodaičiuose.

2011 m. baigė Vilniaus kolegiją, įgijo edukologijos profesinio bakalauro laipsnį ir socialinio pedagogo kvalifikaciją, bei kultūrinių renginių organizavimo specializaciją.

2012 m. baigė Vilniaus edukologijos universitetą, įgijo edukologijos bakalauro laipsnį ir socialinio pedagogo kvalifikaciją.

2016 m. baigė Šiaulių universitetą įgydama kompetencijas dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Nuo 2013 m. dirbo Juodaičių pagrindinėje mokykloje priešmokyklinio ugdymo pedagoge.

Nuo 2014 m. pradėjo dirbti Klausučių kultūros centre kultūrinės veiklos organizatore Juodaičių skyriuje.

Nuo 2009 m. Gausantės seniūnaitė.

Nuo 2014 m. Juodaičių kaimo bendruomenės pirmininkė.

Ištekėjusi, dukra Igneta.

Einamųjų metų užduotys 2023 metams