Suaugusiųjų dramos būrelio adventinės kelionės

Gruodžio 5 dieną, pačioje Advento pradžioje, Vilkijos žemės ūkio mokykloje vyko vakaras, kviečiantis susitelkti, apmąstyti, sustoti tyloje prieš metų pabaigos šurmulį, prisiminti tradicijas, vertybes, pabūti kartu. Tradicijomis,

senove, gal ir vaikyste, kvepiantį vaizdelį parodė Veliuonos kultūros centro dramos būrelis (vad. Regina Mačiulaitienė).

Gruodžiuo 6 dieną su panašia programa aktorės svečiavosi Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazijos darželyje Adventinėje popietėje. Ten kartu su auklėtojomis ir vaikučių tėvais bei mažaisiais popietės dalyviais žaidė, būrė, vaidino.

Laukiame Kalėdų – Išganytojo Kristaus gimimo, laukiame Meilės ir Šviesos, Gėrio Atėjimo. Taip svarbu, kad laukimas būtų prasmingas, tikras, jautrus. Todėl toks gražus yra teatro išėjimas į žmones su papročiais, su senoviškais prisiminimais, su močiute ir anūkėle, su adventiniais vakarais kaimo pirkioje mezgant kojines ir siuvinėjant, ką retai jau retai begali pamatyti tikrovėje…

 

Accessibility