JURBARKO RAJONO MOKINIŲ RAŠINIŲ IR PIEŠINIŲ KONKURSAS ,,SAUSIS – LAISVĖS IR VIENYBĖS MĖNUO. KĄ AŠ ŽINAU APIE SAUSIO 13 – ĄJĄ.“

PATVIRTINTA
Veliuonos kultūros centro direktorius
2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu
Nr. VP11-01-08

JURBARKO RAJONO MOKINIŲ RAŠINIŲ KONKURSO
,,SAUSIS – LAISVĖS IR VIENYBĖS MĖNUO.
KĄ AŠ ŽINAU APIE SAUSIO 13 – ĄJĄ.“
NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS
Rašinių konkurso (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo tvarką ir apdovanojimus.
Konkurso organizatorius – Veliuonos kultūros centras, partneris – Jurbarko švietimo centras.

TIKSLAI
Ugdyti patriotines nuostatas, puoselėti jaunosios kartos tautinius jausmus ir istorinę atmintį.
Ugdyti pagarbą ir pasididžiavimą savo Tėvyne, tautos didvyriais.
Atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus, plėsti literatūrinį, kultūrinį akiratį.

Toliau skaityti “JURBARKO RAJONO MOKINIŲ RAŠINIŲ IR PIEŠINIŲ KONKURSAS ,,SAUSIS – LAISVĖS IR VIENYBĖS MĖNUO. KĄ AŠ ŽINAU APIE SAUSIO 13 – ĄJĄ.“”

Virtualus eglutės įžiebimas Veliuonoje

Būkite laimingi ir palaiminti, laukiantys Šv. Kalėdų…🎄🎄
Lai netrūksta santarvės, darnos bei sveikatos Jums ir Jūsų šeimoms!
Prasmingo ateinančio stebuklo Jums linki Veliuonos kultūros centras! 🌙🎄
P. s. Ačiū, visiems prisidėjusiems prie Veliuonos eglutės įžiebimo! ❤️
Accessibility