Premjerinis spektaklis “Pranašystė”

Veliuonos mėgėjų teatro studija pristato premjerinį spektaklį “Pranašystė”. XIV amžius. Lietuvos valstybė ant permainų slenksčio. Ateina nauji dievai… Nuolatiniai kryžiuočių puldinėjimai, popiežius skelbiami kryžiaus žygiai į pagonišką Lietuvos kraštą alina valstybę. Vidiniai nesutarimai aštrėja, jėgos ir tikėjimas valdovu silpsta. Kunigaikštis, norintis išsaugoti valdžią, sostą ir Lietuvą, turi imtis ryžtingų veiksmų ir apsispręsti kuriam dievui nusilenkti.. Jis sudaro taiką, atidaro kraštą svetimšaliams prekybininkams, amatininkams, dvasininkams, užmezga diplomatinius ryšius su kitomis karalystėmis. Savo sprendimais jis griauna per šimtmečius nusistovėjusias tvarkas idant sukurtų naują stiprią valstybę. Tačiau…kur tiesybė, o kur melas? Kas teisus, o kas klysta : žynys ar kryžiuočių dvasininkai? O gal klysta pats valdovas Gediminas? Kviečiame kartu atrasti atsakymus į šiuos klausimus.

Accessibility