Vytauto Didžiojo karūnavimo dienos šventės įspūdžiai

Šventė prasidėjo eisena nuo Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos iki Vytauto Didžiojo paminklo (dalyvavo gimnazijos mokiniai ir mokyklos bendruomenė, gimnazijos jaunieji šauliai). Prie paminklo pranešimą apie Vytautą Didįjį Veliuonoje skaitė Veliuonos kultūros centro direktorė Violeta Andrikaitienė. Toliau šventė persikėlė į vidinį kiemelį prie kultūros centro, kur edukaciją apie istorinius ginklus vedė Karybos paveldo klubas „Kauno pavieto laisvieji šauliai“. Mokiniai galėjo praktiškai išbandyti jėgas ir pasitikrinti istorijos žinias, renginys baigėsi dvikovos inscenizacija.