Vadovas

Birutė Jurkšienė gimė 1968 m. sausio 28 d. Raseiniuose

1986 m. baigė Nemakščių vidurinę mokyklą.

1989 m. baigė Telšių kultūros mokyklą, kultūrinio švietimo ir saviveiklinio dramos kolektyvo vadovės specialybė.

2011 m. Aleksandro Stulginskio universitete įgijo pedagoginių – psichologinių žinių pažymėjimą.

Darbo patirtis:

1990 – 1991 m. Juodaičių pagrindinė mokykla. Direktoriaus pavaduotoja užklasiniam darbui.

2002 – 2003 m. Skirsnemunės kultūros centro direktorė.

2003 – 2010 m. Stakių kultūros centro režisierė.

2004 – 2006 m. Šimkaičių kultūros centro direktorė.

2006 – 2010 m. Skirsnemunės kultūros centro direktorė.

2011 – 2016 m. Veliuonos kultūros centras, Stakių skyrius. Kultūrinių renginių organizatorė – meno vadovė.

Nuo 2016 m. gruodžio 2 d. laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Veliuonos kultūros centre.