Prisiminus atsisveikinimą su eglute Veliuonos kultūros centre…

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos pradinukai dalyvavo Veliuonos Kultūros centro organizuotame renginyje ,,Atsisveikinimas su Kalėdų eglute“. Iš pasakų „išlipę“  personažai pagaliau sėkmingai rado savo namus ir vaikai „užmigdė“ pasakas iki kitų Kalėdų.