Skelbiama akcija „Pažink savo kraštą“

Pilietinė akcija „Pažink savo kraštą“

Veliuonos kultūros centras ir Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija
kviečia mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas, organizacijas, pavienius asmenis dalyvauti pilietinėje akcijoje
„Pažink savo kraštą“!

Veliuona – Lietuvos šviesuolių, tautosakininkų Antano ir Jono Juškų žemė.
Mes esam jos dalis.
Kadangi Veliuona yra Žemaitijos regiono dalis, kviečiame dalyvauti visą Žemaitiją!
Norime priminti, kad tautos kūrybos lobiai yra gyvi natūralioje mūsų gyvenimo aplinkoje, kad ir šiandien yra aktualu juos fiksuoti, saugoti, dalintis, domėtis, pamatyti, išgirsti – tokius, kokie jie yra dabar – XXI a.

Akcijos partneriai: Jurbarko švietimo centras ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras

Akcijos tikslas – paskatinti Žemaitijos vaikus ir jaunuolius, kitus žmones domėtis savo krašto senaisiais papročiais, tarmėmis, tautosaka, liaudies kultūra ir puoselėti šį tautos turtą. Akcijos partneriai: Jurbarko švietimo centras ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Surinkta tautosaka ir liaudies kūryba bus perduoti Liaudies kūrybos archyvui.

Kviečiame dalyvauti filmuojant video saugioje savo namų aplinkoje šiomis temomis:
dainuojamoji, pasakojamoji ir smulkioji tautosaka, vaikų folkloras, rateliai ir šokiai, žaidimai, kalendoriniai ir šeimos papročiai, kulinarija, pasakojimai, tikėjimai, burtai, sapnai ir jų reikšmės, liaudies astronomija, liaudies medicina ir magija, orų spėjimai ir botanikos žinios, vietovardžiai, kaimų ir kitos istorijos, sakralinių ir mitologinių objektų atsiradimo istorijos.

Kas gali dalyvauti?

Šioje akcijoje gali dalyvauti visos ugdymo ir kitos įstaigos, organizacijos, pavieniai asmenys.

Kaip dalyvauti?

⦁ Norintys dalyvauti šioje akcijoje turi nufilmuoti video (video gali būti nufilmuotas telefonu ar video kamera), kuriame būtų užfiksuotas smulkiosios tautosakos, liaudies kūrybos turinys. Pateikėjas (vardas, pavardė, gimimo metai, vietovė ir t.t.), kita reikalinga informacija apie turinį užpildoma lentelėje, kuri yra pridedama.
⦁ Ją būtina tvarkingai užpildyti! (neužpildžius, medžiaga sunkiai identifikuojama ir negali būti tinkamai panaudojama).
⦁ Visi filmukai turi būti atsiųsti organizatoriams iki kovo 15 d. el.paštu veliuonoskc@gmail.com naudojant WeTransfer platformą;
⦁ Atsiųsti, sąlygas atitinkantys, cenzūriški bei tinkamo formato video bus perduoti Lietuvos nacionalinio kultūros centro liaudies kūrybos archyvui. Veliuonos kultūros centras ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras įgyja teisę naudoti pateiktą video medžiagą. Kai kurie atsiųsti video bus naudojami sukurtame akcijos Veliuonos kultūros centro, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Facebook renginyje;
⦁ Filmuke nusifilmavę asmenys iki 16 metų privalo pateikti vieno iš tėvų ar globėjų pasirašytą sutikimą dėl jų atvaizdo viešinimo (sutikimo formą rasite aprašo pabaigoje) bei atsiųsti kartu su filmuku tuo pačiu el. paštu veliuonoskc@gmail.com. 16 metų ar vyresni asmenys sutikimą dėl video viešinimo ir naudojimo išreiškia atsiųsdami filmuotą medžiagą;
⦁ ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) smulkiosios tautosakos ir liaudies kūrybos pateikėjai turi teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus. 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Tuo atveju, jeigu akcijos eigoje nusprendėte atšaukti duotą sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome apie tai mus informuoti el. p. adresu: veliuonoskc@gmail.com. Atšaukus duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo/video viešinimo, Veliuonos kultūros centras pašalins filmuotą medžiagą iš viešinimo platformų.
⦁ Su Jūsų asmens duomenų tvarkymu galite susipažinti Veliuonos kultūros centre.

Reikalavimai filmukui:
⦁ formatai: avi, mov, wmv, mp4;
⦁ rezoliucija: ne mažesnė nei 1280×720 p.;
⦁ apimtis: ne daugiau nei 1 GB.

Rezultatų skelbimas bei įvertinimas:

⦁ Visi smulkiosios tautosakos ir liaudies kūrybos rinkėjai bus skelbiami Veliuonos kultūros centro puslapyje, fb paskyroje kovo 20 d. ir jiems bus viešai padėkota.
⦁ Dalyvavusios mokyklos ar kitos įstaigos, organizacijos, privatūs asmenys bus apdovanoti padėkomis.
⦁ Mokytojams, kurie vadovaus mokinių smulkiosios tautosakos ir liaudies kūrybos rinkimo darbams, bus įteiktos kvalifikacijos tobulinimo pažymos.

Bendros nuostatos:

⦁ Atsiųsdamas filmuką akcijos dalyvis patvirtina susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Dalyvis sutinka, kad pateiktus duomenis (vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį ir kt.) ir visą pateiktą vaizdinę medžiagą organizatorius tvarkytų ir naudotų (perduotų Lietuvos nacionalinio kultūros centro Liaudies kūrybos archyvui).

Surinkta medžiaga archyvuose „nedulka“ – ji naudojama moksliniams darbams, edukacijoms, yra reikalinga kūrėjams. Galų gale, ji yra tarsi gyva mūsų tautos istorijos ir kultūros dalis!
Kviečiame prisidėti savo darbu  prie jos išsaugojimo ir perdavimo ateities kartoms!