Jaukaus ir šilto Novelių vakaro Veliuonoje akimirkos…