Jaudinantis padėkos vakaras už ilgametį darbą

Spalio 11 d. Veliuonos kultūros centre vyko ypatingas vakaras. Tiesa, jis buvo uždaras, dalyvavo tik liaudiškų šokių „Veliuonietis“ kolektyvas ir Kultūros centro darbuotojai. Patys artimiausi, patys svarbiausi, be abejonės – šokėjai – esantys ir buvę, pagerbė savo mylimos vadovės Adelės Baulienės darbą ir kolektyvui dovanotą jos gyvenimą.

Spalio 11 d. Veliuonos kultūros centre vyko ypatingas vakaras. Tiesa, jis buvo uždaras, dalyvavo tik liaudiškų šokių „Veliuonietis“ kolektyvas ir Kultūros centro darbuotojai. Patys artimiausi, patys svarbiausi, be abejonės – šokėjai – esantys ir buvę, pagerbė savo mylimos vadovės Adelės Baulienės darbą ir kolektyvui dovanotą jos gyvenimą.

Tautinių šokių ansambliui „Veliuonietis“ Adelė vadovavo nuo 1981 m. Kolektyvas savo veiklos pradžią skaičiuoja nuo l964 metų balandžio mėn., kada Jurbarko kultūros namų scenoje Veliuonos kultūros namų šokėjai pirmą kartą sušoko savo legendinį šokį „Veliuonos kadrilis“, trukusį pusę valandos (ansamblio vadovė Marija Skridlienė).  Nuo 1968 m. iki 1981 m. ansambliui vadovavo veliuonietė Leonida Matusevičienė. Vyriausioji rajono kultūros namų choreografė A. Baublienė dažnai važiuodavo į Veliuoną padėti Leonidai statyti Dainų šventei naujų šokių, pasirengti įvertinimui, po kurio veliuoniečių kolektyvui buvo ketinama suteikti liaudies šokių kolektyvo vardą. L. Matusevičienė prieš pat mirtį ir įpareigojo saugoti „Veliuonietį“, stiprinti ir brandinti Veliuonos kraštą šokiais garsinantį kolektyvą…

Beveik 40 metų vadovės brandintas ir puoselėtas ansamblis, daugybė apdovanojimų ir pasiekimų. Šiandien, turbūt, niekas neįsivaizduoja Veliuonos be „Veliuoniečio“, be 17 kartų vykusio „Veliuonos kadrilio“. Tai yra mūsų miestelio reprezentuojanti dalis, tradicija, kurią norime ir privalome tęsti.

Vakaras buvo skirtas padėkoti vadovei už nuoširdų ir ilgametį darbą, kūrybingumą ir išradingumą, už pagarbą tautinei kultūrai, už išdalytus metus jos puoselėjimui. Adelė Baublienė įrašė daug reikšmingų puslapių į tautinės choreografijos istoriją. Subrandinusi ir prasmingai iškėlusi vadovaujamo šokių ansamblio siekius ir užmojus, visada sugebėjo juos įgyvendinti iki aukščiausio lygio laimėjimų.

Ansamblio šokėjai kartu su vokaline grupe ir Kultūros centro kolektyvu suruošė vadovei išties jaudinantį ir nuoširdų padėkojimą. Akivaizdu, kad šokėjai vadovę gerbia ir myli kaip savo mamą, o patys sakosi esantys jos vaikai. Nepaprastai jautru visiems atsistoti ant dar vienos, kitos gyvenimo pakopos. Patys gražiausi žodžiai, ištarti drebančiais balsais, gražiausi šokiai sušokti vadovei, gražiausi žiedai ir viskas, kas buvo tą vakarą – iš širdies….

Galbūt, vienas iš svarbiausių žmogaus įvertinimų – jo darbų tęsimas. Visi kartu džiaugiamės, kad natūraliai, šiltai ir sėkmingai „Veliuonietis“ pradeda tęsti savo kelią su nauja vadove Gintare Malinauskaite. „Jūs visada mums būsite Vadovė, – sakė Petras Baršauskas vakaro metu Adelei Baublienei, o Gintarė mums bus Vadovytė, nes yra už mus visus jaunesnė.“

Linkime jiems gero vėjo, lengvų šokio žingsnelių ir dar daug daug metų puošti ne tik Veliuoną, bet ir Lietuvą!

Tautinių šokių ansambliui „Veliuonietis“ Adelė vadovavo nuo 1981 m. Kolektyvas savo veiklos pradžią skaičiuoja nuo l964 metų balandžio mėn., kada Jurbarko kultūros namų scenoje Veliuonos kultūros namų šokėjai pirmą kartą sušoko savo legendinį šokį „Veliuonos kadrilis“, trukusį pusę valandos (ansamblio vadovė Marija Skridlienė).  Nuo 1968 m. iki 1981 m. ansambliui vadovavo veliuonietė Leonida Matusevičienė. Vyriausioji rajono kultūros namų choreografė A. Baublienė dažnai važiuodavo į Veliuoną padėti Leonidai statyti Dainų šventei naujų šokių, pasirengti įvertinimui, po kurio veliuoniečių kolektyvui buvo ketinama suteikti liaudies šokių kolektyvo vardą. L. Matusevičienė prieš pat mirtį ir įpareigojo saugoti „Veliuonietį“, stiprinti ir brandinti Veliuonos kraštą šokiais garsinantį kolektyvą…

Beveik 40 metų vadovės brandintas ir puoselėtas ansamblis, daugybė apdovanojimų ir pasiekimų. Šiandien, turbūt, niekas neįsivaizduoja Veliuonos be „Veliuoniečio“, be 17 kartų vykusio „Veliuonos kadrilio“. Tai yra mūsų miestelio reprezentuojanti dalis, tradicija, kurią norime ir privalome tęsti.

Vakaras buvo skirtas padėkoti vadovei už nuoširdų ir ilgametį darbą, kūrybingumą ir išradingumą, už pagarbą tautinei kultūrai, už išdalytus metus jos puoselėjimui. Adelė Baublienė įrašė daug reikšmingų puslapių į tautinės choreografijos istoriją. Subrandinusi ir prasmingai iškėlusi vadovaujamo šokių ansamblio siekius ir užmojus, visada sugebėjo juos įgyvendinti iki aukščiausio lygio laimėjimų.

Ansamblio šokėjai kartu su vokaline grupe ir Kultūros centro kolektyvu suruošė vadovei išties jaudinantį ir nuoširdų padėkojimą. Akivaizdu, kad šokėjai vadovę gerbia ir myli kaip savo mamą, o patys sakosi esantys jos vaikai. Nepaprastai jautru visiems atsistoti ant dar vienos, kitos gyvenimo pakopos. Patys gražiausi žodžiai, ištarti drebančiais balsais, gražiausi šokiai sušokti vadovei, gražiausi žiedai ir viskas, kas buvo tą vakarą – iš širdies….

Galbūt, vienas iš svarbiausių žmogaus įvertinimų – jo darbų tęsimas. Visi kartu džiaugiamės, kad natūraliai, šiltai ir sėkmingai „Veliuonietis“ pradeda tęsti savo kelią su nauja vadove Gintare Malinauskaite. „Jūs visada mums būsite Vadovė, – sakė Petras Baršauskas vakaro metu Adelei Baublienei, o Gintarė mums bus Vadovytė, nes yra už mus visus jaunesnė.“

Linkime jiems gero vėjo, lengvų šokio žingsnelių ir dar daug daug metų puošti ne tik Veliuoną, bet ir Lietuvą!